Vedligeholdelse og reparationer

Et stråtag er et levende produkt som løbende skal passes og efterses.
 
Korrekt løbende vedligeholdelse sikrer et smukt stråtag, som kan modstå kommende ekstreme storme og regnvejr. Udgifterne ved vedligeholdelse er minimale i forhold til hvad man får af både visuelle og tekniske forbedringer. For at sikre at taget opnår maksimal levetid, så det altid lever op forventningerne bør taget gennemgås ca. hver 4-5 år.
 
Ved disse eftersyn anbefaler Sydfyns tækkefirma den rette pleje, såsom:
- ny rygning
- tilretning af kanterne
- gennemgang inddækninger ved skorsten og kvist
- opretning af tagflader for at optimere vandhastigheden 
- Mekanisk og kemisk afrensning af alger og nedbrudt tagflade
- forebyggelse og reparation af mårskader
- egentlige reparationer af misligeholdt tag
- forebyggelse og reparationer af stormskader
 
Det er ingen kunst at bestille et nyt stråtag, men med den rette pleje er det ofte ikke nødvendigt. Det er billigst at få besøg af tækkemanden før skaderne sker.
 
 
 
Sydfyns Tømrer- og Tækkefirma | Ryttermarken 29, 5700 Svendborg - DK | Tlf.: 62219600 | salg@sydfyns-taekkefirma.dk