Kvalitetssikring

Tækkerørene udvælges fra et stort en gros lager i Hamborg. Alle rør trækkes hjem sent forår, når de er mest tørre og lagres i egne haller for at sikre ensartet og god kvalitet hele året. 
 
Tækkerør er en sæsonvare. Vi kontrollerer løbende tøkkerørenes kvalitet og sikrer os at vi ikke anvender beskadigede rør.
 
Under tagets opbygning laves der løbende kontrol med tagets tykkelse og tykkelsen af slidlaget. I øvrigt sikres i enhver henseende at vi overholder Dansk Tækkemandslaugs tækkevejledning af 2009.

Vi sikrer at der er overenstemmelse imellem kundens ønske og det færdige produkt. Vi anvender for eksempel fotos af -  eller referencer til tidligere tækkearbejder for at finde ud af præcis hvilket design, der ønskes på det pågældende tag.
 
Stråtagets visuelle fremtoning aftales specifikt med kunden og sikres via referencer og billeder. 
 
Alle større projekter afsluttes med en gennemgang sammen med kunden for at sikre at
de sidste detaljer er
kommet helt på plads som
ønsket.
 
Sydfyns Tømrer- og Tækkefirma | Ryttermarken 29, 5700 Svendborg - DK | Tlf.: 62219600 | salg@sydfyns-taekkefirma.dk